Комотна гардероба и наочаре једина заштита од ув зрачења

Због таласа екстремних температура који је захватио целу северну хемисферу планете, највећа преокупација људи је како обавити неодложне дневне обавезе и обезбедити адекватну заштиту од сунца и ув зрачења.