У Крагујевцу на седам локација безбедно одлагање истрошених батерија и сијалица

У Србији се, према подацима Агенције за заштиту животне средине, годишње рециклира између 70 и 100 тона сијалица, што је мање од 10% укупне количине увезених сијалица.