У „Службеном гласнику“ објављене одлуке о расписивању избора

Одлука о расписивању избора за народне посланике и Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Србији објављене су у „Службеном гласнику“, чиме почињу да теку изборне активности и рокови.