Промењен временски период за утврђивање пореске основице

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је ступио на снагу од 1. јануара ове године, донео је и неке новине.