У Крагујевцу постављене нове парковске клупе

Поред редовног одржавања парковске галантерије што подразумева замену оштећених и дотрајалих штафни као и радове на фарбању парковског мобилијара, екипе Сектора зеленила ЈКП Шумадија Крагујевац раде на постављају и нових клупа.