Предност за упис у вртиће деци чији су родитељи или старатељи радно ангажовани у COVID-19 систему

У складу са закључком Владе Србије Градско веће je донело је закључак којим препоручује предшколским установама, чији је оснивач Град Крагујевац и Комисији за пријем деце на целодневни боравак, да у поступку бодовања деце пријављене […]