„Шумадија д.о.о.“ ће и ове године опремати спортска и дечија игралишта у граду

Приоритет у раду предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљевање особа са инвалидитетом „Шумадија д.о.о.“ је израда мобилијара за спортска игралишта у Крагујевцу.