Професионални развој образовно – васпитног кадра кроз пројекат мобилности

Сарадници Центра за стручно усавршавање десет година се  баве професионалним развојем запослених у образовању.