Радионице традиционалног певања са Светланом Спајић на Естаму

У оквиру едуактивног програма овогодшњег Међународног музичког фестивала Естам, организоване су бесплатне радионице традиционалног певања.