10 минута: Презентација Рубикове коцке у крагујевачкој гимназији

Поводом 45 година од појаве Рубикове коцке, Крагујевац је у сарадњи са Одељењем за културу амбасаде Мађарске реализовао је пројекат „Упознајте Рубикову коцку“.

Презентација Рубикове коцке у крагујевачкој гимназији

Поводом 45 година од појаве Рубикове коцке, Крагујевац је у сарадњи са Одељењем за културу амбасаде Мађарске реализовао је пројекат „Упознајте Рубикову коцку“.