Останак младих на дедовини пресудан за опстанак села

Опстанак села доведен је у питање, јер села остају без младих, затварају се школе и рапидно се смањује број становника који живе на руралном подручју.