Велика новчана средства опредељена за уређење сеоске инфраструктуре

Локална самоуправа је, током протекле године, велику пажњу посветила радовима на сеоском подручју и уређењу сеоске путне инфраструктуре.