Очекује се почетак припремних радова за изградњу пруге Собовица – Лужнице

Јавно предузеће „Инфраструктура железнице Србије“ поднело је захтев за добијање грађевинске дозволе за извођење припремних радова за изградњу прве фазе пруге Собовица – Лужнице, крак Баточина, у дужини од пет километара.