Кроз традиционалне игре до подстицајног родитељства

Поводом међународног Дана родитељства, Град Крагујевац организује Промоцију заједнице подстицајног родитељства и укључивања родитеља „Разиграни родитељ” 18. јуна у Великом Парку.