Нове цене одржавања зграда и накнаде за управнике

Минимални износи трошкова текућег одржавања за стамбени и пословни простор на територији града Крагујевца увећани су за 50 до 70 динара, а инвестиционог одржавања за 30 до 80 динара.