Обука за посластичаре на основу ваучера за обуке

Национална служба за запошљавање први пут у овој години је организовала пилот обуку за незапослене на основу ваучера за обуке.