РЗС: Просечна мартовска нето зарада 85.485 динара

Просечна мартовска зарада у Србији је према последњим подацима Републичког завода за статистику износила 117.669 динара, а нето плата, дакле она без пореза и доприноса, 85.485 динара.

Повећан неопорезиви износ зараде

Од 1. јануара ове године повећан је неопорезиви износ зараде са 18.300 динара на 19.300 динара месечно, уз истовремено смањење стопе доприноса за ПИО на терет послодавца за 0,5 одсто.