Зелена перспектива града у очима Екомарa

Пројекат „Зелена перспектива града Крагујевца“ који реализује Удружење Екомар, спроводи се ради квалитетнијег укључивања локалне јавности у процес усвајања планских докумената из области животне средине.