Одлука о намени зграде суда након решавања имовинских односа

Најављена реконструкција Трга војводе Радомира Путника отвара питање намене зграде суда која је, после пресељења правосудних органа у Палату правде, остала празна.