Помоћ државе и онима који су регистровали прекид делатнисти

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) саопштила је да је од 1. јануара до 15. марта регистровала 7.358 привремених прекида обављања делатности предузетника, док је од 16. марта до 13. априла регистровано 6.290 прекида.

Директор АПР-а Милан Лучић изјавио је да су већ са најавом Програма економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом COVID-19 и подршку привреди Србије, у тој агенцији почели да региструју мањи број прекида обављања делатности, док је један број предузетника пријавио и наставак обављања делатности.

Лучић је истакао да ће економске мере државе помоћи најугроженијим деловима привреде да превазиђу прве последице кризе проузроковане заразном болешћу COVID-19.

Од увођења ванредног стања нагло је порастао број регистрованих прекида обављања делатности код предузетника којима су те ванредне околности отежале или онемогућиле даље пословање.

То су: фризерски и козметички салони, делатности консултантских активности у вези с пословањем и осталим управљањем, остало образовање (вртићи, боравци за чување деце), производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма, стоматолошка пракса, такси превоз, инжењерске делатности и техничко саветовање, ресторани и покретни угоститељски објекти, као и трговине на мало одећом.

Програм економских мера, за чију је реализацију надлежно Министарство финансија, пружиће подршку и овим предузетницима, који су због увођења ванредног стања пријавили прекид обављања делатности у АПР-у.

Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 прецизира која лица и под којим условима могу користити фискалне погодности и директна давања, ПДВ третман промета добара и услуга без накнаде за здравствене сврхе, као и исплату једнократне новчане помоћи свим пунолетним грађанима Србије из буџета.

Повећање броја регистрованих привремених прекида обављања делатности предузетника је забележено у Регистру привредних субјеката и пре појаве пандемије коронавирусом, али се претпоставља да је то последица измена Закона о порезу на доходак грађана и „теста самосталности”, јер су предузетници регистровани за тзв. „рачунарске делатности” у највећој мери били подносиоци пријава привременог прекида обављања делатности.

Један број предузетника из ове групе пријавио је брисање из Регистра предузетника и регистровао се као привредно друштво, под истим називом и шифром делатности под којима је раније обављао делатност предузетника, док се удео ових предузетника у укупном броју регистрованих прекида обављања делатности смањио од увођења ванредног стања.

Тако је од 1. јануара до 15. марта регистровано 5.474 прекида обављања делатности предузетника регистрованих за „рачунарске делатности”, док је од 16. марта до 13. априла регистровано свега 580 прекида обављања рачунарских делатности, наводи се у саопштењу.

ИЗВОР: www.srbija.gov.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.