Извештај Локалног антикорупцијског форума крајем месеца

Праћење мера предвиђених Локалним антикорупцијским планом, отклањање ризика од корупције и подизање свести о значају борбе против ове негативне друштвене појаве, основни су задаци Локалног антикорупцијског форума града Крагујевца, који је основан крајем 2019. године.