Потпуна реконструкција водоводне и канализационе мреже у улици Марка Загорца

Машине ЈКП „Водовод и канализација“ раде на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици Марка Загорца у насељу Станово.

Милијарду динара из градске касе за предшколско образовање и васпитање

Град Крагујевац је у предходном периоду издвојио милијарду динара за адаптацију и уређење крагујевачких обданишта у оквиру предшколских установа „Нада Наумовић“ и „Ђурђевдан“.

Комплетна реконструкција коловоза Лепеничког Булевара

Један од најзначајнијих послова на реконструкцији улица у Крагујевцу је почео у зони двомостовља које се налази у Лепеничком булевару.