Банке морају да докажу да су се задужиле у швајцарским францима

Врховни касациони суд заузео је став да је ништава одредба уговора о стамбеним кредитима индексираним у швајцарским францима, уколико банка није доставила доказ да се задужила у тој валути за пласман одобрених средстава.