Докторска школа бренд ФМН

Декан Факултета медицинских наука проф. др Владимир Јаковљевић уручио је индексе 16. генерацији студената докторских академских студија. 

Медицински поделио 32 индекса студентима докторских студија

Факултет медицинских наука први је факултет у Србији који је пре 14 година успоставио докторске академске студије у области медицине и први који је акредитовао студијски програм Докторске студије, Докторска школа медицинских наука.