Који је значај Државне ревизорске институције?

Државна ревизорска институција је највиши орган задужен да контролише трошење јавних средстава и управљање јавном имовином.