Какав је квалитет воде на јавним чесмама?

У Институту за јавно здравље стручни тимови свакодневно обављају бројне анализе. Узоркују се животне намирнице, вода, прате се параметри аеро загађења.

Народна странка против новог задуживања

Народна странка противи се новом задуживању које планира локална власт, јер то наредне године може Крагујевац довести до банкрота.