Кодекс понашања запослених у Градској управи

Од 1. децембра све јединице локалне самоуправе у Србији треба да имају кодекс понашања службеника и намештеника.

Кодекс понашања службеника пред одборницима

Градско веће утврдило је предлог Кодекса понашања службеника и намештеника запослених у Градским управама, стручним службама и посебним организацијама и упутило га одборницима Скупштине града на разматрање и усвајање.

Кодекс понашања службеника и намештеника

Трећи састанак Мреже Сталне конференције градова и општина за управљање људским ресурсима у локалној самоуправи одржан је у Крагујевцу.