Новинар Мирослав Јовановић у жижи јавности због судске пресуде

На основу извршне судске пресуде Апелационог суда, дугогодишњи новинар Мирослав Јовановић, данас пензионер, мора да плати 820 хиљада динара, за текстове који су објављени у листу „Светлост“, где је био главни и одговорни уредник.