Пописано 20.000 непокретности у својини града

Кроз пројекат вредан 215.000 евра, који већим делом финансира Европска унија, за Крагујевац планирано је да буде пописано 5.000 непокретности у својини града.