ЈКП Шумадија позитивно пословало у првој години од оснивања

У 2019. години Јавно комунално предузеће “Шумадија” Крагујевац почело је пословање обједињењем пет градских предузећа – “Градских тржница”, “Зеленила”, “Чистоће”, “Паркинг сервиса” “Градских гробља” којим је спојено 10 комуналних делатности.

Почело обједињавање ЈКП

Спајањем “Чистоће”, “Зеленила”, “Тржница”, “Паркинг сервиса” и предузећа “Градска гробља” у једно, биће успостављен ефикаснији систем, а квалитет услуга које ће пружати грађанима – подигнут на виши ниво.

Скупштина – обједињавање комуналних предузећа

Дуга расправа о Иницијативи за спровођење статусне промене припајања пет јавно комуналних предузћа “Чистоћи“ међу одборницима Скупштине града резултирала је усвајањем ове одлуке и напуштањем сале опозиционих одборника приликом гласања.

Седницу обележило усвајање две важне одлуке

Данашњу седницу Скупштине града обележило је усвајање две одлуке у чијој сенци су остале скоро све тачке обимног дневног реда.