ЈКП Шумадија позитивно пословало у првој години од оснивања

У 2019. години Јавно комунално предузеће „Шумадија“ Крагујевац почело је пословање обједињењем пет градских предузећа – „Градских тржница“, „Зеленила“, „Чистоће“, „Паркинг сервиса“ „Градских гробља“ којим је спојено 10 комуналних делатности.

Почело обједињавање ЈКП

Спајањем „Чистоће“, „Зеленила“, „Тржница“, „Паркинг сервиса“ и предузећа „Градска гробља“ у једно, биће успостављен ефикаснији систем, а квалитет услуга које ће пружати грађанима – подигнут на виши ниво.

Скупштина – обједињавање комуналних предузећа

Дуга расправа о Иницијативи за спровођење статусне промене припајања пет јавно комуналних предузћа „Чистоћи“ међу одборницима Скупштине града резултирала је усвајањем ове одлуке и напуштањем сале опозиционих одборника приликом гласања.

Седницу обележило усвајање две важне одлуке

Данашњу седницу Скупштине града обележило је усвајање две одлуке у чијој сенци су остале скоро све тачке обимног дневног реда.