Преузимање и откуп електричног и електронског отпада

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац сваког четвртка организује преузимање и откуп електричног и електронског отпада од физичких и правних лица по јединственој цени од 10 динара по килограму.

Уклањање електронског отпада по позиву грађана уз новчану накнаду

Крагујевчани који желе да се реше електронског отпада могу то да учине телефонским путем, или електронском поштом, а пријаве се упућују надлежној служби за уклањање електронског отпада.

Крагујевац без нове депоније, ново постројење на постојећој

Град Крагујевац и пет суседних општина, Аранђеловац, Баточина, Рача, Кнић и Рековац, које чине Регионални центар за управљање отпадом урадили су студију анализа опција, на основу које је утврђено да је за депонију у Јовановцу […]

У најави решење великог еколошког проблема

Депонија у Јовановцу, на коју се дневно одлаже 200 тона отпада, требало би да буде санирана и претворена у постројење за механички и биолошки третман отпада.

ЈКП Шумадија: Прикупљање отпада према плану

Екипе Јавно комуналног предузећа Шумадија комунални отпад прикупљају према плану у три смене, и то са 15 екипа у преподневној, 7 у поподневној и 3 екипе у ноћној смени.