Ево до када је рок за плаћање пореза на доходак

Физичка лица која су у прошлој години имала зараду или добит већу од 4.269.564 динара (неопорезиви износ) у обавези су да до 15. маја плате годишњи порез на доходак грађана.

Рок за плаћање годишњег пореза на доходак 15. мај

Физичка лица која су у прошлој години имала зараду или добит већу од 4.269.564 динара (неопорезиви износ) у обавези су да до 15. маја плате годишњи порез на доходак грађана.

Подношење пријава за порез на доходак до 15. маја

Грађани који су у 2018. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом у Србији, односно већи од 2.470.644 милиона динара, имају рок до 15. маја да поднесу пријаву пореза на […]