Крагујевац домаћин 53. Конференције о отпадним водама, комуналном чврстом отпаду и опасаном отпаду

У Србији постоји око 50 постројења за пречишћавање отпадних вода, од којих је тридесетак у функцији, а једно од најстаријих припада крагујевачком „Водоводу“.

Инвестицијe од 308 милиона евра за бољи квалитет живота Крагујевчана

У изградњу три постојења за прераду и пречишћавање отпадних вода, нове канализационе мреже у дужини од око 260 километара и нове депоније са спалионицом на територији града Крагујевца, из државног буџета биће уложено 308 милиона […]

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Крагујевцу крајем 2021.

Почетак изградње новог постројења за пречишћавање отпадних вода у Крагујевцу очекује се крајем године, а процењена вредност радова је 31 милион евра.

Постројење у Цветојевцу – реконструкција или изградња новог система?

Студија изводљивости за пројекат пречишћавања и прикупљања отпадних вода у граду Крагујевцу је завршена и подразумева идејно решење и анализу опција за Централно постројење у Цветојевцу.

У току реконструкција гас генератора

Почетком године завршена је реконструкција система био гаса у Цветојевцу, тачније резервоара за складиштење биогаса, капацитета 1000 метара кубних.