Од отпадних вода до електричне енергије

Све отпадне воде из Крагујевца, како индустријских тако и стамбених објеката сливају се у колектор у Цветојевцу.

Пуштен у рад резервоар биогаса у Цветојевцу

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ завршило је са ревитализацијом резервоара биогаса у Цветојевцу, капацитета 1.000 кубних метара.