Потпуна реконструкција водоводне и канализационе мреже у улици Марка Загорца

Машине ЈКП “Водовод и канализација” раде на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици Марка Загорца у насељу Станово.