Репрограм дуга за кориснике ЈСП Крагујевац

Јавно стамбено предузеће Крагујевац даје могућност привреди и грађанима да до 31.  октобра ове године репрограмирају доспеле а неизмирене обавезе, за које није покренут поступак принудне наплате.

Стамбено омогућило нови репрограм дуговања

Јавно стамбено предузеће ”Крагујевац” омогућило је грађанима нови репрограм дуговања за комуналне услуге, на период до 60 месечних рата у појединачном износу од 5.000 динара.

Репрограм дуга за воду до краја новембра

Потрошачима који имају заостала дуговања за утрошену воду Јавно комунално предузеће Водовод и канализација, омогућило је отплату дуга путем репрограма до краја новембра.

Репрограм дуга у ЈКП “Паркинг сервис”

ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац” упутило је јавни позив за закључивање репрограма свим физичким лицима која имају дуговање према Јавно комуналном предузећу “Паркинг сервис Крагујевац”.

Водовод омогућио отплату дуга путем репрограма

Потрошачима који имају заостала дуговања за утрошену воду, Јавно комунално предузеће Водовод и канализација, омогућило је отплату дуга путем репрограма.

Паркинг сервис нуди репрограм дуговања

ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“ упутило је јавни позив свим корисницима јавних паркиралишта – физичким лицима, која имају дуговања по основу посебне/опште дневне паркинг карте, а нису утужени за уручене налоге и опомене – да измире своја дуговања […]