Јединствено управно место за бољу и ефикаснију јавну управу

У процесу реформе јавне управе, Министарство државне управе и локалне самоуправе покренуло је програм Јединствено управно место, са циљем да се грађанима пруже боље и ефикасније услуге.

Србија у континуитету едукује запослене у јавној управи

У оквиру укупног процеса реформе јавне управе, Србија је посебну пажњу посветила улагању у континуирану едукацију запослених у јавној управи.

Запошљавање и напредовање јавних службеника мора да буде транспарентно

Усвајањем низа законских аката у оквиру процеса реформе јавне управе у Србији у последњих неколико година, промењени су услови под којима можете да постанете јавни службеник – како на централном, тако и на локалном нивоу.