Како ће нови котлови на гас утицати на животну средину?

Поводом замене постојећих котлова на чврсто гориво котловима на гас  у крагујевачкој Енергетици, представљена је Студија о процени утицаја овог пројекта на животну средину.

Позитивна пракса Данске за побољшање запошљивости младих

На дебати под називом „Нове могућности за достојанствен рад младих“, представљена је студија о стању и перспективама политике запошљивости у Републици Србији.