Јавност рада предузећа

Измене и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и главни проблеми у примени тог законског прописа, теме су округлог стола „Јавност рада предузећа у власништву државе и градова“ који је одржан у […]