Израђена апликација за позиве Хитној помоћи и Полицији, за глува и наглува лица

У оквиру пројекта Удружења глувих и наглувих Шумадијског округа „Приступачан град за глуве и наглуве” представљена је нова апликација коју могу користити глуви и наглуви уколико им је потребна помоћ Полиције или Завода за хитну […]

Радионица знаковног језика за здравствене раднике

Удружење глувих и наглувих реализовало је пројекат под називом “Приступачан град за глуве и наглуве”, у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану, који финансира Европска унија и спроводи га Програм Уједињених нација за […]

Приступачно здравство глувим и наглувим пацијентима

У склопу пројекта „Приступачан град за глуве и наглуве“ Удружења глувих и наглувих Шумадијског округа, на Факултету медицинских наука одржана је едукативна трибина за студенте на тему приступачног здравства за глуве и наглуве пацијенте.

“Моја Србија на знаковном језику 2”

Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа, у својим просторијама у Ердоглији, организовало је трибину у оквиру пројекта “Моја Србија на знаковном језику 2”, на којој се разговарало о приступачности институција културе овом делу популације.