За ујед пса или мачке луталице од 20 до 80 хиљада динара

Десетак грађана Крагујевца месечно поднесе захтев Градском правобранилаштву за надокнаду штете због уједа паса и мачака луталица на територији града.

У случају уједа пса, захтеви за накнаду штете – правобранилаштву

У случају уједа пса или мачке луталице, грађани Крагујевца писани захтев за накнаду штете могу да поднесу Градском правобранилаштву.

Правилник за накнаду штете услед уједа паса

Градско веће донело је Правилник о поступку и начину решавања захтева за мирно решење спорова за накнаду штете настале услед уједа паса или мачака луталица.