Промовисан речник знаковног језика за глуве и наглуве

Основни проблем заједнице глувих и наглувих јесте проблем комункације, а последица тога је недостатак информација.