Шест деценија Центра за социјални рад у Крагујевцу

У присуству представника града Крагујевца, Шумадијског управног округа, запослених и сарадника, Центар за социјaлни рад „Солидарност“ обележио је 60. годину рада.

Јелена Митровић нова директорка Центра за социјални рад у Крагујевцу

Због истека мандата, Владан Јовановић више неће бити вршилац дужности директора крагујевачког Центра за социјални рад „Солидарност“.

Заштитник грађана контролише Министарство за рад и Центар у Крагујевцу

Заштитник грађана је, после сазнања из медија да један грађанин Републике Србије већ годинама покушава да под старатељство врати своје троје деце која су смештена у хранитељску породицу,