Институт за јавно здравље ради проверу анитела за дигитални ковид сертификат

Тестови који нису урађени у некој од референтних, доносно државних лабораторија, нису видљиви у Дигиталном ковид сертификату и нису валидни.