Уређење парцела на гробљу Бозман

У току су грађевински радови на изградњи нових гробних места на парцелама 52 и 53 на гробљу Бозман у Крагујевцу.