Јавни увид у елаборате за израду ПДР Бешњаја и Индустријске зоне Самар

Град Крагујевац огласио је рани јавни увид у елаборате за израду плана детаље регулације Бешњаја у Крагујевцу и плана детаљне регулације Индустријске зоне Самар у КО Корман.