10 минута: Сарадња крагујуевачког Факултета медицинских наука и Института “Дедиње”

Пружање квалитетне здравствене заштите, примарни је задатак медицинских радника и здравствених установа.

Сарадња крагујуевачког Факултета медицинских наука и Института „Дедиње“

Пружање квалитетне здравствене заштите, примарни је задатак медицинских радника и здравствених установа.