Интеграција Рома у друштво – национални и локални приоритет

Борба ромских породица за егистенцију у други план ставља образовање њихове деце, која због сиромаштва не могу на наставе школовање.