Струја, вода, грејање и канализација и за нелегалне стамбене објекте

Грађани који живе у нелегално изграђеним објектима имају могућност да добију прикључак за струју, грејање, воду и канализацију, путем формулара који ће бити достављен локалним самоуправама.

У 2021. замена водоводних цеви и изградња фекалне канализације

Пословну 2020. годину Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ завршило је са изграђених 20 километара хидротехничких инсталација на територији града.