У 2021. замена водоводних цеви и изградња фекалне канализације

Пословну 2020. годину Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ завршило је са изграђених 20 километара хидротехничких инсталација на територији града.